Fossile Confuciusornithiformes

Confuciusornithidae

Changchengornis hengdaoziensis Ji, Chiappe & Ji

Confuciusornis dui Hou et al.
Confuciusornis sanctus Hou et al.
Confuciusornis shifan Wang et al.

Eoconfuciusornis zhengi
 Zhang, Zhou & Benton

Yangavis confucii Wang & Zhou

*********************

bearbeitet: 23.12.2022