Fossil record of the Eoenantiornithiformes

Family incertae sedis 

Cruralispennia multidonta Wang, O’Connor, Pan & Zhou

Eocathyornis walkeri Zhou

Eoenantiornis buhleri Hou, Zhou & Feduccia

Fortunguavis xiaotaizicus Wang, O’Connor & Zhou

Bohaiornithidae

Bohaiornis guoi Hu, Li, Hou & Xu 

Parabohaiornis martini Wang, Zhou, O’Connor & Zelenkov

Longusunguis kurochkini Wang, Zhou, O’Connor & Zelenkov

Shenqiornis mengi Wang, O’Connor, Zhao, Chiappe, Gao & Cheng

Sulcavis geeorum O’Connor, Zhang, Chiappe, Meng, Quanguo & Di

Zhouornis hani Zhang, Chiappe, Han & Chinsamy

Cathayornithidae

Cathayornis yandica Zhou, Jin & Zhang

Houornis caudatus (Hou)

Noguerornis gonzalezi Lasaca-Ruiz

Sinornis santensis Sereno & Rao (?)

Vascornis hebeiensis Zhang, Ericson & Zhou

Longipterygidae

Bolouchia zhengi Zhou 

Longipteryx chaoyangensis Zhang, Zhou, Hou & Gu 

Longirostravis hani Hou, Chiappe, Zhang, Chuong

Rapaxavis pani Morschhauser, Varricchio, Gao, Liu, Wang, Cheng & Meng

Shanweiniao cooperorum O’Connor, Gao & Chiappe 

Shengjingornis yangi  Li, Wang, Zhang & Hou

*********************

edited: 07.12.2019